40 młodych ratowników obwodu grodzieńskiego złożyli przysięgę w Grodnie

40 młodych ratowników obwodu grodzieńskiego złożyli przysięgę w Grodnie

40 młodych ratowników pododdziałów Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu grodzieńskiego złożyli przysięgę w Grodnie. Tradycyjnie młodzi poborowi obwodowej służby Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przysięgali na wierność Ojczyźnie w przeddzień zawodowego święta – Dnia ratownika. Uroczystość z tej okazji odbyła się…

Minicentra bezpieczeństwa dla dzieci w 2018 roku pojawią się we wszystkich rejonach obwodu grodzieńskiego

Minicentra bezpieczeństwa dla dzieci w 2018 roku pojawią się we wszystkich rejonach obwodu grodzieńskiego

Minicentra bezpieczeństwa Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w 2018 roku pojawią się we wszystkich rejonach obwodu grodzieńskiego. O tym na konferencji prasowej powiedział kierownik Grodzieńskiego obwodowego zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Sergiej Szparło. Trwa poszukiwanie i wdrażanie nowych form i metod…

Metropolita Paweł wręczył w Grodnie prezenty dla dzieci

Metropolita Paweł wręczył w Grodnie prezenty dla dzieci

Metropolita Miński i Zasławski Paweł, Patriarszy Egzarcha Całej Białorusi wręczył w Grodnie prezenty dzieciom z ograniczonymi możliwościami. Bożonarodzeniowe spotkanie odbyło się w Świato-Rożdestwo-bogorodziczym klasztorze żeńskim. Metropolita obejrzał razem ze wszystkimi przedstawienie dla dzieci z ograniczonymi możliwościami z rodzin centrum obwodowego…

Grodno i Lwów może połączyć wspólna trasa turystyczna

Grodno i Lwów może połączyć wspólna trasa turystyczna

Terytoria Białorusi z dziesięciodniowym wjazdem bezwizowym i Lwów planują się połączyć w transgraniczną trasę turystyczną. O tym poinformowała Jelena Lichimowicz – zastępczyni dyrektora Narodowej Agencji ds. Turystyki. Pod koniec grudnia 2017 roku we Lwowie został zaprezentowany turystyczny potencjał Białorusi. Przedstawiciele…