40 młodych ratowników obwodu grodzieńskiego złożyli przysięgę w Grodnie

40 młodych ratowników obwodu grodzieńskiego złożyli przysięgę w Grodnie

40 młodych ratowników pododdziałów Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych obwodu grodzieńskiego złożyli przysięgę w Grodnie. Tradycyjnie młodzi poborowi obwodowej służby Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przysięgali na wierność Ojczyźnie w przeddzień zawodowego święta – Dnia ratownika. Uroczystość z tej okazji odbyła się…