Kultura

W agromiasteczku Odelsk odbędzie się tradycyjne święto młynarzy

W agromiasteczku Odelsk odbędzie się tradycyjne święto młynarzy

11 listopada w agromiasteczku Odelsk odbędzie się tradycyjne święto młynarzy. Można tu będzie spróbować słynnych odelskich pączków, smlaca „po-odelsku” i usmażonych w szczególny sposób skwarek.”Święto młynarzy” rozpocznie się od parady teatralizowanej po centralnych ulicach miasteczka. Na święcie wystąpi zasłużony amatorski…

Blisko 650 dzieci z całego obwodu grodzieńskiego uczestniczyło w gubernatorskiej choince

Blisko 650 dzieci z całego  obwodu grodzieńskiego zostało uczestnikami gubernatorskiej uroczystości choinkowej w Obwodowym Teatrze Dramatycznym. Na główną choinkę obwodu zaproszono wychowanków internatów, centrów korekcyjno-rozwijających, dzieci z dobrymi wynikami w nauce, zwycięzców olimpiad przedmiotowych, konkursów sportowych i twórczych. Jak powiedział…

Tradycja pieczenia korowajów w rejonie słonimskim zyska statusu wartości historyczno-kulturalnej

Tradycja pieczenia korowajów na Słonimszczyźnie zyska statusu historyczno-kulturalnej wartości niematerialnego przejawu twórczości człowieka. Decyzję o tym podjęła Białoruska Republikańska Rada Naukowo-Metodyczna ws. Ochrony Dziedzictwa Historyczno-kulturalnego przy Ministerstwie Kultury, poinformowała Oksana Smotrenko – zastępczyni kierownika Zarządu ds. Ochrony Dziedzictwa Historyczno-kulturalnego Ministerstwa…

Prace grodzieńskich uczniów wystawiono w kwaterze głównej UNESCO w Paryżu

Prace grodzieńskich uczniów szkół sztuk, poświęcone twórczości Leona Baksta, 21 listopada wystawiono w kwaterze głównej UNESCO w Paryżu.  W obwodowym konkursie pn. „Teatr oczami dzieci”, poświęconym 150-leciu od dnia urodzenia malarza światowej sławy, urodzonego w Grodnie Leona Baksta, brali udział…