Turystyka

Grodno i Lwów może połączyć wspólna trasa turystyczna

Grodno i Lwów może połączyć wspólna trasa turystyczna

Terytoria Białorusi z dziesięciodniowym wjazdem bezwizowym i Lwów planują się połączyć w transgraniczną trasę turystyczną. O tym poinformowała Jelena Lichimowicz – zastępczyni dyrektora Narodowej Agencji ds. Turystyki. Pod koniec grudnia 2017 roku we Lwowie został zaprezentowany turystyczny potencjał Białorusi. Przedstawiciele…

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego dla przedstawicieli litewskich firm turystycznych zostanie zorganizowana wycieczka zapoznawcza po naszym regionie

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego dla przedstawicieli litewskich firm turystycznych zostanie zorganizowana wycieczka zapoznawcza po naszym regionie

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego dla przedstawicieli litewskich firm turystycznych i środków masowego przekazu zostanie zorganizowana promocyjno-zapoznawcza wycieczka po terytorium parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” i samym Grodnie. Pod koniec marca region odwiedzi pierwsza grupa przedstawicieli zjednoczenia przewodników  wycieczek z Litwy: turyści…

Z bezwizowego wjazdu na terytorium Grodna i okolic już skorzystało blisko 1,6 tys. zagranicznych turystów

Z możliwości bezwizowego wjazdu na terytorium Grodna i okolic już skorzystało blisko 1,6 tys. cudzoziemców, poinformowano w Zarządzie Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Od 26 października  zaczął obowiązywać bezwizowy wjazd dla cudzoziemców odwiedzających park „Kanał Augustowski”. Blisko 1,8…

Białorusko-polski wniosek ws. Kanału Augustowskiego planowane jest przygotować na początku 2017 roku

Białorusko-polski wniosek ws. Kanału Augustowskiego dla włączenia go na listę UNESCO planowane jest przygotować na początku 2017 roku. O tym podczas okrągłego stołu na temat „Rola UNESCO w zachowaniu i promowaniu narodowego dziedzictwa kulturalnego Białorusi” – poinformowała Jelena Klimowicz –…

Ekspozycje informujące o możliwościach bezwizowego odwiedzania Grodna pojawią się w centrach turystyczno-informacyjnych litewskich miast

Ekspozycje opowiadające o możliwościach bezwizowego odwiedzania Grodna, pojawią się w centrach turystyczno-informacyjnych litewskich miast. O tym poinformował Oleg Andrejczyk – kierownik zarządu sportu i turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Specjalne stoiska i ekspozycje, poświęcone Grodnu i okolicy, pojawią się w…

Obwód grodzieński z polskimi partnerami przygotowuje ponad 30 wspólnych projektów w zakresie turystyki

Obwód grodzieński z polskimi partnerami przygotowuje ponad 30 wspólnych projektów w zakresie turystyki. O tym poinformował Oleg Andrejczyk – kierownik zarządu sportu i turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Ponad 30 wspólnych projektów nasz obwód opracowuje wspólnie z polskimi partnerami dla…

24-26 listopada na międzynarodowej wystawie turystycznej TT Warsaw 2016 zostaną zaprezentowane bezwizowe możliwości odwiedzania Grodna

Bezwizowe możliwości odwiedzania Grodna zostaną zaprezentowane w dniach 24-26 listopada na międzynarodowej wystawie turystycznej TT Warsaw 2016, poinformowano w zarządzie sportu i turystyki grodzieńskiego obwodowego komitetu wykonawczego. Zostało przygotowane stoisko z propozycjami podróży do turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski” i przylegających…