Współpraca międzynarodowa

Grodno i Lwów może połączyć wspólna trasa turystyczna

Grodno i Lwów może połączyć wspólna trasa turystyczna

Terytoria Białorusi z dziesięciodniowym wjazdem bezwizowym i Lwów planują się połączyć w transgraniczną trasę turystyczną. O tym poinformowała Jelena Lichimowicz – zastępczyni dyrektora Narodowej Agencji ds. Turystyki. Pod koniec grudnia 2017 roku we Lwowie został zaprezentowany turystyczny potencjał Białorusi. Przedstawiciele…

Przedstawiciele Chin uczą się języka rosyjskiego w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały

Przedstawiciele Chin uczą się języka rosyjskiego w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały

Przedstawiciele chińskiej prowincji Gansu uczą się języka rosyjskiego w Grodzieńskim Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały. Po raz pierwszy grodzieńska uczelnia zorganizowała Szkołę Języka Rosyjskiego dla obywateli Chin. Uczyć się języka słuchacze Szkoły będą w ciągu dwóch tygodni – od 13…

6 kwietnia w Grodnie odbędzie się posiedzenie międzypaństwowej grupy roboczej Białorusi i Rosji

Posiedzenie międzypaństwowej międzyresortowej grupy roboczej w celu wypracowania rekomendacji dla prowadzenia jednolitej polityki migracyjnej na terytorium Państwa Związkowego odbędą się w Grodnie 6 kwietnia, poinformowano w służbie prasowej MSW. Grupa robocza omówi obecne warunki realizacji istniejących porozumień międzynarodowych i międzyresortowych,…

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego dla przedstawicieli litewskich firm turystycznych zostanie zorganizowana wycieczka zapoznawcza po naszym regionie

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego dla przedstawicieli litewskich firm turystycznych zostanie zorganizowana wycieczka zapoznawcza po naszym regionie

Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego dla przedstawicieli litewskich firm turystycznych i środków masowego przekazu zostanie zorganizowana promocyjno-zapoznawcza wycieczka po terytorium parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” i samym Grodnie. Pod koniec marca region odwiedzi pierwsza grupa przedstawicieli zjednoczenia przewodników  wycieczek z Litwy: turyści…

Białorusko-polski wniosek ws. Kanału Augustowskiego planowane jest przygotować na początku 2017 roku

Białorusko-polski wniosek ws. Kanału Augustowskiego dla włączenia go na listę UNESCO planowane jest przygotować na początku 2017 roku. O tym podczas okrągłego stołu na temat „Rola UNESCO w zachowaniu i promowaniu narodowego dziedzictwa kulturalnego Białorusi” – poinformowała Jelena Klimowicz –…

13 grudnia w Grodnie odbędzie się białorusko-włoskie biznes-forum

We wtorek 13 grudnia w Grodnie odbędzie się białorusko-włoskie biznes-forum. Do Grodna przyjedzie delegacja włoskich biznesmenów w celu nawiązania bliskich kontaktów handlowych, ocenienia klimatu inwestycyjnego i odwiedzenia czołowe „spożywczych” przedsiębiorstw grodzieńskich. Z włoskiej strony udział w forum weźmie siedem przedstawicieli,…

Ekspozycje informujące o możliwościach bezwizowego odwiedzania Grodna pojawią się w centrach turystyczno-informacyjnych litewskich miast

Ekspozycje opowiadające o możliwościach bezwizowego odwiedzania Grodna, pojawią się w centrach turystyczno-informacyjnych litewskich miast. O tym poinformował Oleg Andrejczyk – kierownik zarządu sportu i turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Specjalne stoiska i ekspozycje, poświęcone Grodnu i okolicy, pojawią się w…

Obwód grodzieński z polskimi partnerami przygotowuje ponad 30 wspólnych projektów w zakresie turystyki

Obwód grodzieński z polskimi partnerami przygotowuje ponad 30 wspólnych projektów w zakresie turystyki. O tym poinformował Oleg Andrejczyk – kierownik zarządu sportu i turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. Ponad 30 wspólnych projektów nasz obwód opracowuje wspólnie z polskimi partnerami dla…

Delegacja regionu grodzieńskiego odwiedziła z roboczą wizytą Republikę Komi

Delegacja regionu grodzieńskiego odwiedziła z roboczą wizytą Republikę Komi Federacji Rosyjskiej. Przewodniczył jej zastępca przewodniczącego grodzieńskiego obwodowego komitetu wykonawczego Wiktor Liskowicz. Przedstawiciele naszego obwodu w Syktywkarze wzięli udział w pierwszych obradach roboczej grupy ds. współpracy Białorusi z Republiką Komi. 22…