Rada deputowanych zatwierdziła budżet obwodu grodzieńskiego na 2016 rok

Ponad 60% budżetu obwodu grodzieńskiego na 2016 rok zostanie skierowane na zakres socjalny. Budżet obwodu na przyszły rok zachowa socjalne ukierunkowanie. Projekt budżetu i prognozy społeczno-gospodarczego rozwoju został zatwierdzony na sesji obwodowej Rady deputowanych. Obwodowy budżet na 2016 rok jest bezdeficytowy. Dochody są zaplanowane na poziomie 15,4 trln rubli (to oznacza wzrost o 15,7% w stosunku do oczekiwanych wydatków 2015 roku). Uwzględniając istniejącą bazę zasobów i konieczność spłaty zobowiązań finansowych, udział wydatków w budżecie jest zaplanowany na poziomie 15,2 trln rubli, to daje nadwyżkę dochodów nad wydatkami w sumie blisko 146 mld rubli.  Nadwyżka budżetowa zostanie skierowana na spłatę zobowiązań obligacyjnych, które zaciągają miejscowe wykonawcze i zarządzające organy, poinformował kierownik głównego finansowo zarządu obwodowego komitetu wykonawczego Paweł Oszurik. W 2016 roku, jak i w roku poprzednim, zostało zachowane socjalne ukierunkowanie wydatków budżetowych – na te cele zostanie przeznaczone 63% budżetu, czyli 9,7 trln rubli. Na edukację przewidziano 4,7 trln, na lecznictwo – 3,5 trln, na wychowanie fizyczne i sport – około 273 mld, na kulturę – blisko 384 mld i 743 mld – na politykę socjalną. Przeważająca większość wydatków w części socjalnej 93,5% będą stanowiły  wynagrodzenia, opłata usług komunalnych, artykuły spożywcze, preparaty medyczne itd.  Na pozostałe wydatki, jak również zapewnienie wymiany i wsparcie materialno-technicznej bazy instytucji w budżecie obwodu przewidziano sumę 553 mld – 5,7% łącznej wielkości wydatków na socjalny zakres, co jest o 3,8% mniej, niż w 2015 roku. W tym 50 mld zostanie przeznaczone na centralizowane nabycie preparatów leczniczych i sprzętu medycznego dla instytucji lecznictwa, 3 mld – na nabycie autobusów i komputerów dla instytucji edukacji. Na realizację państwowego programu pomocy w zatrudnieniu planowane jest skierować 38,2 mld rubli. Na mieszkaniowo-komunalną gospodarkę przewidziano sumę 1,8 trln rubli. Po kapitalnym remoncie mają być wprowadzone do użytku 273 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej, na bieżący remont funduszu mieszkalnego planowane jest przeznaczyć 37,6 mld. Do agrarnego sektora obwodu trafi 966 mld. Na finansowanie kapitalnego budownictwa przewidziano sumę prawie 837 mld, z nich na budownictwo mieszkaniowe – około 535 mld rubli. Na realizację programu inwestycyjnego obwodu w budżecie przewidziano 263 mld, jeszcze trwają prace nad listą obiektów, które do niego trafią. Środki na rozwój infrastruktury drogowej będą stanowiły 160 mld, jak również prawie 15 mld zostanie przeznaczone na ochronę środowiska przyrodniczego, 104 mld – na kształtowanie rezerwowy przez miejscowe komitety wykonawcze. Według słów Pawła Oszurika, rezerwa dla miejscowych budżetów może być tworzona dzięki nadaniu miejscowym Radom deputowanych prawa zwiększania wysokości stawki podatków od nieruchomości w 2,5 razy, spłaty pożyczek budżetowych. Również w nowym kodeksie podatkowym obwodowym Radom deputowanych jest przewidziane nadanie prawa zwiększać do 10 razy (teraz tylko do 5 razy)  stawki podatku rolnego od działek z niewykorzystywanymi nieruchomościami. Poza tym jest przewidziane zwiększenie wysokości stawki podatkowej opłaty uzdrowiskowej z 3% do 5%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>