W 2017 roku na bazie Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu imienia Janki Kupały powstanie Park Naukowo-Technologiczny

Stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego na bazie Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu  imienia Janki Kupały ma się zakończyć w Roku Nauki, poinformował gubernator obwodu grodzieńskiego Włodzimierz Krawcow. Projekt stworzenia parku technologicznego główna grodzieńska uczelnia wyższa  realizuje wspólnie z Grodzieńskim Obwodowym Komitetem Wykonawczym. Gubernator powierzył aktywniej pracować w tym kierunku, żeby uruchomić projekt w 2017 roku. Park Naukowo-Technologiczny uczelni stanie się regionalnym elementem infrastruktury innowacyjnej, przeznaczonym dla przekształcenia naukowo-technicznych opracowań naukowców uniwersytetu, w tym we współpracy z naukowcami z innych centrów naukowych, w zapotrzebowaną na przedsiębiorstwach i organizacjach Białorusi i zagranicy zaawansowaną produkcję. Przypuszczalnie, do pracy naukowców, prowadzenia laboratoryjnych i innych badań zostanie wydzielone osobne specjalnie wyposażone pomieszczenie (korpus) grodzieńskiej uczelni. Park technologiczny zapewni realizację pełnego cyklu innowacyjnego – od teoretycznego opracowania do wyprodukowania wzorców eksperymentalnych i wdrożenia zaawansowanych opracowań do produkcji. W styczniu w obwodzie Grodzieńskim zostanie opracowany plan przedsięwzięć Roku nauki. Będzie on tworzony z udziałem wszystkich powiązanych struktur, przedstawicieli nauki uczelni wyższych, kierowników przedsiębiorstw. Jak powiedział gubernator: „W 2017 roku musimy zwrócić szczególną uwagę na projekty młodych uczonych i wesprzeć je. W naszym obwodzie u przedstawicieli nauki, nawet u młodzieży akademickiej i młodych realizatorów projektów, jest niemało ciekawych pomysłów, które zasługują na wcielenie w życie”. Poza tym, polecono podsumować i wydać opinię na temat przeprowadzenia Roku Kultury w obwodzie grodzieńskim. Na 2016 rok został opracowany plan, który włączał blisko 300 przedsięwzięć. Dekret Prezydenta  ogłosił 2017 rok Rokiem Nauki na Białorusi. Taka decyzja została podjęta w celu podwyższenia roli nauki w wykonaniu zadań społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, stworzenia sprzyjających warunków dla zachowania i rozwoju potencjału naukowego, kształtowania międzynarodowego wizerunku Białorusi jako kraju z wysokim poziomem kapitału intelektualnego i ludzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>